Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh
  Mã dự án8051185
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 2707/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 05/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2027
  Tổng mức đầu tư 537000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 01/2024 46 46 26/04/2024
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 02/2024 0 0 26/02/2024
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 03/2024 0 0 26/03/2024
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 04/2024 2354 2175 26/04/2024
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 05/2024 0 0 27/05/2024
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 06/2024 0 0 24/06/2024
Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh 07/2024 0 0 23/07/2024
Tổng số:   2400 2221