Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 2707/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 05/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2027
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện