Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1:Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT Hải Phòng
  Địa điểm thực hiệnHải Phòng
  Quyết định phê duyệt 4979; Ngày phê duyệt 22/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 120000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 1:Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 01/2023 0 0 21/02/2023
Dự án thành phần số 1:Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 02/2023 0 0 21/02/2023
Dự án thành phần số 1:Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 03/2023 0 0 24/03/2023
Dự án thành phần số 1:Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 04/2023 500 1260 12/04/2023
Dự án thành phần số 1:Hệ thống kè mỏ hàn đê biển I, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 05/2023 500 0 25/05/2023
Tổng số:   1000 1260