Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
  Quyết định phê duyệt 1708/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 12/05/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện