Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
  Mã dự án8013525
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
  Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
  Quyết định phê duyệt 184/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 10/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 01/2023 0 0 24/05/2023
Dự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 02/2023 0 0 24/05/2023
Dự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 03/2023 0 0 24/05/2023
Dự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 04/2023 0 0 24/05/2023
Dự án thành phần 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 05/2023 0 610 29/05/2023
Tổng số:   0 610