Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường đại học Thủy lợi
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện