Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh
  Mã dự án8073421
  Đơn vị báo cáoPhân hiệu trường Đại học Thủy lợi
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 4878/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 15/11/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 120000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh 01/2024 0 0 11/04/2024
Dự án thành phần 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh 02/2024 0 0 11/04/2024
Dự án thành phần 1: Xây dựng, nâng cấp Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh 03/2024 0 0 11/04/2024
Tổng số:   0 0