Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 3: Cải tạo, nâng cấp Phân hiệu của Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Lương thực thực phẩm
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện