Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu (phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 3407/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 07/09/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 57283 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện