Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên
  Mã dự án7909616
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 751; Ngày phê duyệt 01/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 100000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 01/2024 0 331 {0} 20/02/2024
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 02/2024 331 150 {0} 29/03/2024
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 03/2024 6000 4990 {0} 02/04/2024
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 04/2024 11500 357 {0} 02/05/2024
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 05/2024 1000 4929 {0} 29/05/2024
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 06/2024 1000 0 {0} 17/06/2024
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 07/2024 3169 2661 {0} 18/07/2024
Tổng số:   23000 13418