Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên
  Mã dự án7909616
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 751; Ngày phê duyệt 01/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 100000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 01/2023 0 0 {0} 18/04/2023
Dự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 02/2023 0 0 {0} 19/04/2023
Dự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 03/2023 0 0 {0} 19/04/2023
Dự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 04/2023 0 0 {0} 21/04/2023
Dự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên 05/2023 0 0 {0} 17/05/2023
Tổng số:   0 0