Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn
  Mã dự án8017116
  Đơn vị báo cáoBan QLDAĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh Bắc Kạn
  Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
  Quyết định phê duyệt 817; Ngày phê duyệt 10/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 98000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn 01/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn 02/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn 03/2024 0 0 12/04/2024
Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn 04/2024 690 3376 13/05/2024
Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn 05/2024 5059 4513 03/06/2024
Tổng số:   5749 7889