Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn
  Mã dự án8017116
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn
  Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
  Quyết định phê duyệt 817; Ngày phê duyệt 10/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 98000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện