Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I
  Mã dự án8017550
  Đơn vị báo cáoCơ quan kiểm lâm vùng I
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 703/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 27/02/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 01/2024 0 0 29/01/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 02/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 03/2024 0 0 25/03/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 04/2024 0 0 24/04/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 05/2024 0 0 27/05/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất Chi cục Kiểm lâm vùng I 06/2024 0 0 18/06/2024
Tổng số:   0 0