Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Ba Vì
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1155/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 80000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 04/2023 26 0 19/04/2023
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì 05/2023 3200 0 24/05/2023
Tổng số:   3226 0