Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Đông Hải
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu
  Địa điểm thực hiệnBạc Liêu
  Quyết định phê duyệt 1059; Ngày phê duyệt 24/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 100000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện