Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã
  Mã dự án8030928
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Bạch Mã
  Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
  Quyết định phê duyệt 1726/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 28/04/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 01/2024 0 0 01/03/2024
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 02/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 03/2024 4000 0 27/03/2024
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã 04/2024 0 3829 09/04/2024
Tổng số:   4000 3829