Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn
  Mã dự án8030408
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Yokdon
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 1724/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 28/04/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn 01/2024 12625 12625 20/02/2024
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn 02/2024 47 47 20/02/2024
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn 03/2024 3000 0 26/03/2024
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn 04/2024 5000 0 24/04/2024
Tổng số:   20672 12672