Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Yokdon
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 1724/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 28/04/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện