Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình thủy lợi Bắc Kạn (Ban QLDAĐTXD NN Bắc Kạn)
  Mã dự án8026877
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn
  Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
  Quyết định phê duyệt 1758/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 05/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 412292 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện