Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư - hạng mục ĐTXDCT cống Âu Rạch Mọp)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
  Quyết định phê duyệt 1708/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 12/05/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện