Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư - hạng mục ĐTXDCT cống Âu Rạch Mọp)
  Mã dự án7899785
  Đơn vị báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu, hạng mục ĐTXDCT cống Âu Rạch Mọp
  Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện