Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 4: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 1792/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 08/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 190080 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 4: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 01/2023 0 0 23/05/2023
Dự án thành phần số 4: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 02/2023 0 0 23/05/2023
Dự án thành phần số 4: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 03/2023 0 0 23/05/2023
Dự án thành phần số 4: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 04/2023 0 0 23/05/2023
Dự án thành phần số 4: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 05/2023 0 0 23/05/2023
Tổng số:   0 0