Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và PTNT TT Huế
  Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
  Quyết định phê duyệt 1794/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 09/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 348845 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 8: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế 05/2023 0 0 24/05/2023
Tổng số:   0 0