Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrạm bơm Hoàng Khánh (UBND huyện Hoằng Hóa)
  Mã dự án7936531
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 2152/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 31/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 16324 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Trạm bơm Hoàng Khánh (UBND huyện Hoằng Hóa) 07/2023 0 0 03/07/2023
Trạm bơm Hoàng Khánh (UBND huyện Hoằng Hóa) 08/2023 0 0 23/08/2023
Trạm bơm Hoàng Khánh (UBND huyện Hoằng Hóa) 09/2023 0 0 20/09/2023
Tổng số:   0 0