Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrạm bơm Lãng Sơn (Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc sông Thương)
  Mã dự án7909613
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTCTTL Bắc sông Thương
  Địa điểm thực hiệnBắc Giang
  Quyết định phê duyệt 2218/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 06/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 2416 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Trạm bơm Lãng Sơn (Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc sông Thương) 04/2024 0 0 {0} 26/04/2024
Trạm bơm Lãng Sơn (Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc sông Thương) 05/2024 0 0 20/05/2024
Tổng số:   0 0