Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường chính sách công và Phát triển nông thôn
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 2253/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 08/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 08/2023 170 0 {0} 29/08/2023
Tổng số:   170 0