Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn
  Mã dự án8039165
  Đơn vị báo cáoTrường chính sách công và Phát triển nông thôn
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 2253/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 08/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 01/2024 0 0 {0} 30/05/2024
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 02/2024 0 0 {0} 30/05/2024
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 03/2024 0 0 {0} 30/05/2024
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 04/2024 0 0 {0} 30/05/2024
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn 05/2024 0 0 {0} 30/05/2024
Tổng số:   0 0