Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc
  Mã dự án8034634
  Đơn vị báo cáoBan QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Phúc
  Quyết định phê duyệt 2437/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 20/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 89130 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 01/2024 868 0 21/05/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 02/2024 0 0 21/05/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 03/2024 0 0 21/05/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 04/2024 0 0 21/05/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 05/2024 0 0 21/05/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc 06/2024 0 0 28/06/2024
Tổng số:   868 0