Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 03: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc Giang
  Mã dự án8033658
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTCTTL Bắc sông Thương
  Địa điểm thực hiệnBắc Giang
  Quyết định phê duyệt 2434/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 20/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 68163 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện