Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
  Mã dự án8039462
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 2511/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 22/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 20947 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 02/2024 0 0 29/05/2024
Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 03/2024 0 0 29/05/2024
Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 04/2024 0 0 29/05/2024
Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 05/2024 0 0 29/05/2024
Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 06/2024 0 0 12/06/2024
Tổng số:   0 0