Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (UBND huyện Nga Sơn)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Nga Sơn
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 2635/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 30/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 18699 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện