Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Núi Cốc và hạ du, tỉnh Thái Nguyên
  Mã dự án8035450
  Đơn vị báo cáoChi cục Thủy lợi Thái Nguyên
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 2603/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 29/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 165293 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện