Thông tin dự án
 • Tên dự ándự án thành phần số 11: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Cao Bằng
  Mã dự án8038175
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng
  Địa điểm thực hiệnCao Bằng
  Quyết định phê duyệt 2595/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 29/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 48846 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện