Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 07: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Bàu Nhum, tỉnh Quảng Bình
  Mã dự án8038521
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị
  Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
  Quyết định phê duyệt 2636/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 30/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 17557 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 07: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Bàu Nhum, tỉnh Quảng Bình 08/2023 0 0 11/08/2023
Dự án thành phần số 07: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Bàu Nhum, tỉnh Quảng Bình 09/2023 0 0 13/09/2023
Tổng số:   0 0