Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 06: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình
  Mã dự án8042532
  Đơn vị báo cáoBan QLDA ĐT XDCT ngành NN và PTNT Quảng Bình
  Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
  Quyết định phê duyệt 2694/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 04/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 123010 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện