Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ (BQDAĐTXD tỉnh Hà Tĩnh)
  Mã dự án7861142
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 2789/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 11/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 600000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ (BQDAĐTXD tỉnh Hà Tĩnh) 08/2023 0 0 21/08/2023
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ (BQDAĐTXD tỉnh Hà Tĩnh) 09/2023 0 0 19/09/2023
Tổng số:   0 0