Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận
  Mã dự án8041741
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận
  Địa điểm thực hiệnBình Thuận
  Quyết định phê duyệt 2706/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 05/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 71228 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận 01/2024 0 0 23/05/2024
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận 02/2024 0 0 23/05/2024
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận 03/2024 0 0 23/05/2024
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận 04/2024 0 0 23/05/2024
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận 05/2024 0 0 23/05/2024
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận 06/2024 2240 0 09/07/2024
Tổng số:   2240 0