Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 2859/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 17/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 47125 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa 08/2023 0 0 23/08/2023
Tổng số:   0 0