Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cúc Phương
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 3171; Ngày phê duyệt 03/08/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 0
  Tổng mức đầu tư 65000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 01/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 02/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 03/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 04/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 05/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 06/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 07/2023 0 0 12/09/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương 08/2023 0 0 12/09/2023
Tổng số:   0 0