Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước tỉnh Điện Biên
  Mã dự án8043050
  Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình NN và PTNT tỉnh Điện Biên
  Địa điểm thực hiệnĐiện Biên
  Quyết định phê duyệt 2734.QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 07/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 100822 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước tỉnh Điện Biên 05/2024 0 0 22/05/2024
Dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước tỉnh Điện Biên 06/2024 0 0 26/06/2024
Dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước tỉnh Điện Biên 07/2024 0 0 24/07/2024
Tổng số:   0 0