Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An
  Mã dự án8040074
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 3021/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 27/07/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 30489 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện