Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
  Mã dự án8012533
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 4702/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 05/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 14000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 01/2024 0 0 02/02/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 02/2024 0 0 20/02/2024
Tổng số:   0 0