Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 8946/BNN-KH ngày 30/12/2022 phân bổ vốn kế hoạch năm 20232023
Văn bản số 337/BNN-KH ngày 18/01/2023 điều chỉnh (lần 1) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20232023
Văn bản số 760/BNN-KH ngày 15/02/2023 điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20232023
Văn bản số 2202/BNN-KH ngày 10/04/2023 điều chỉnh (lần 3) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20232023
Văn bản số 2770/BNN-KH ngày 5/5/2023 điều chỉnh (lần 4) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20232023
Văn bản 2987/BNN-KH ngày 12/5/2023 thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSTW năm 2022 sang năm 20232023
Văn bản số 3232/BNN-KH ngày 19/5/2023 điều chỉnh (lần 5) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20232023