Danh mục các văn bản phân bổ kế hoạch

Chọn năm:
Cơ sở dữ liệu có đầy đủ  file đính kèm văn bản giao  kế hoạch từ năm 2014

Tên văn bảnNăm kế hoạchFile đính kèm
Văn bản số 9642/BNN-KH ngày 30/12/2023 phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20242024
Văn bản số 1495/BNN-KH ngày 4/3/2024 điều chỉnh (lần 1) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20242024
Văn bản số 1909/BNN-KH ngày 15/03/2024 điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2024 Dự án “Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng; vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu”2024
Văn bản số 1912/BNN-KH ngày 15/3/2024 điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20242024
Văn bản số 2161/BNN-KH ngày 26/3/2024 điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng”2024
Văn bản số 1858/BNN-KH ngày 14/03/2024 điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2024 Dự án: Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây2024
Văn bản số 1282/BNN-KH ngày 26/02/2024 điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2024 Dự án: Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng2024
Văn bản số 2890/BNN-KH ngày 22/4/2024 điều chỉnh (lần 3) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20242024
Văn bản số 1776/BNN-KH ngày 13/03/2024 điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2024 Dự án: Tăng cường đầu tư CSVC cho khối Trường khu vực ĐNB và ĐBSCL2024
Văn bản số 1777/BNN-KH ngày 13/3/2024 điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”2024
Văn bản số 3400/BNN-KH ngày 13/05/2024 điều chỉnh (lần 4) kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 20242024
Văn bản số 3922/BKHDT-TH ngày 22/05/2024 thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 sang năm 20242024
Văn bản số 3469/BNN-KH ngày 15/05/2024 điều chỉnh nội bộ phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2024 Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối Trường khu vực Trung du miền núi phía Bắc và Bắc đồng bằng sông Hồng2024