Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) GSĐG trước khi điều chỉnh dự án 19/07/2023 {0}
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2, phần xây dựng công trình) GSĐG đầu tư 6 tháng 22/09/2023 {0}
Trạm bơm Hoàng Khánh (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) GSĐG đầu tư 6 tháng 22/09/2023 {0}
Dự án thành phần 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ giai đoạn 2 GSĐG đầu tư 6 tháng 22/09/2023 {0}
Dự án thành phần số 09: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 GSĐG đầu tư 6 tháng 22/09/2023 {0}
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa GSĐG đầu tư 6 tháng 22/09/2023 {0}
Dự án thành phần 7: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025 GSĐG đầu tư 6 tháng 22/08/2023 {0}
Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa GSĐG đầu tư 6 tháng 18/08/2023 {0}
Hồ chứa nước Thục Luyện GSĐG đầu tư 6 tháng 07/08/2023 {0}
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản GSĐG đầu tư 6 tháng 07/08/2023 {0}
Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng GSĐG đầu tư 6 tháng 04/08/2023 {0}
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng GSĐG đầu tư 6 tháng 04/08/2023 {0}
Dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng GSĐG đầu tư 6 tháng 04/08/2023 {0}
Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan GSĐG đầu tư 6 tháng 28/07/2023 {0}
Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Bắc Kạn GSĐG đầu tư 6 tháng 27/07/2023 {0}
Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn (Ban QLDAĐTXD NN Bắc Kạn) GSĐG đầu tư 6 tháng 27/07/2023 {0}
Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác Long Xuyên GSĐG đầu tư 6 tháng 25/07/2023 {0}
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (Ban QLĐTXDTL 10) GSĐG đầu tư 6 tháng 25/07/2023 {0}
Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và Mường Tè, tỉnh Lai Châu GSĐG đầu tư 6 tháng 25/07/2023 {0}
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (BQLĐTXDTL 10) GSĐG đầu tư 6 tháng 24/07/2023 {0}
12345