Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ điện nông nghiệp và CNSTH GSĐG đầu tư 6 tháng 27/04/2023 {0}
Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên GSĐG đầu tư 6 tháng 12/04/2023 {0}
Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (cơ sở 1) GSĐG đầu tư 6 tháng 07/04/2023 {0}
Dự án thành phần: Xây dựng Nhà giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi GSĐG đầu tư 6 tháng 07/04/2023 {0}
Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm GDKT và đào tạo nghề xanh chất lượng cao - Trường CĐ nghề cơ giới và thủy lợi GSĐG đầu tư 6 tháng 07/04/2023 {0}
Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn (Ban QLĐTXDTL 2) Đánh giá ban đầu 21/04/2023 {0}
Dự án thành phần số 1: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên Đánh giá ban đầu 19/04/2023 {0}
Trạm bơm Lãng Sơn Đánh giá ban đầu 19/04/2023 {0}
Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (phần xây dựng công trình) Đánh giá ban đầu 14/04/2023 {0}
Dự án thành phần số 01: Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 Đánh giá ban đầu 10/04/2023 {0}
Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang Đánh giá ban đầu 30/03/2023 {0}
Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản các xã Dân Thành, Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải Đánh giá ban đầu 23/03/2023 {0}
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du Đánh giá ban đầu 07/03/2023 {0}