Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) GSĐG đầu tư cả năm 06/05/2024 {0}
Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn (Ban QLĐTXDTL 2) GSĐG đầu tư 6 tháng 23/07/2024 {0}
Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (phần xây dựng công trình) GSĐG đầu tư 6 tháng 23/07/2024 {0}
Trạm bơm Lãng Sơn (Ban QLĐTXDTL 2) GSĐG đầu tư 6 tháng 23/07/2024 {0}
Sửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà và HTTL Xuân Thủy (Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy) GSĐG đầu tư 6 tháng 23/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 01: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Thái Nguyên GSĐG đầu tư 6 tháng 23/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây (Ban QLĐTXDTL 10) GSĐG đầu tư 6 tháng 18/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 1: Hồ Hố Khế và Hồ Cha Mai GSĐG đầu tư 6 tháng 17/07/2024 {0}
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang GSĐG đầu tư 6 tháng 17/07/2024 {0}
Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì GSĐG đầu tư 6 tháng 16/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 03: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 GSĐG đầu tư 6 tháng 16/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 09: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 GSĐG đầu tư 6 tháng 15/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa GSĐG đầu tư 6 tháng 15/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa GSĐG đầu tư 6 tháng 15/07/2024 {0}
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (Ban QLĐTXDTL 10) GSĐG đầu tư 6 tháng 15/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 1: Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành (Ban QLĐTXDTL 10) GSĐG đầu tư 6 tháng 15/07/2024 {0}
Đầu tư xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp GSĐG đầu tư 6 tháng 14/07/2024 {0}
Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla GSĐG đầu tư 6 tháng 12/07/2024 {0}
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du GSĐG đầu tư 6 tháng 12/07/2024 {0}
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc GSĐG đầu tư 6 tháng 12/07/2024 {0}
1234